Privacy verklaring

Mothercare4babies, gevestigd aan Adjudantstraat 13, 6852 PG HUISSEN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat bepaalde gegevens bij mij achter. Mothercare4babies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan ik de volgende gegevens verzamelen en/of verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Voor- en achternaam van uw kindje
 • Geslacht van uw kindje
 • Geboortedatum van uw kindje
 • Gegevens betreffende uw gezondheid of de gezondheid van uw kindje
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een behandeling/sessie, in correspondentie en/of telefonisch

Grondslag voor gegevensverwerking

Ik mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als ik dat doe op basis van een juridische grondslag. Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en mij, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van mijn patiënten/cliënten over actualiteiten of wijzigingen in mijn dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@diannesissingbabymassage.nl  dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Mothercare4babies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om producten aan u te leveren
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van uw medisch dossier

Geautomatiseerde besluitvorming
Niet van toepassing

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Mothercare4babies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen van de door u verstrekte gegevens voor 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mothercare4babies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Functionele Cookies; Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en zijn dus niet uit te zetten.
Analytische Cookies; Deze cookies worden gebruikt voor het anoniem meten van statistieken zoals bezoekersaantallen, etc. en kunnen ook niet worden uitgezet.
Marketing Cookies; Deze cookies volgen je over de website en de rest van het internet om content en advertenties af te stemmen op je surfgedrag. Dit zijn ook de cookies die worden gezet door sociale netwerken als Facebook en Youtube.

Mothercare4babies.nl maakt geen gebruik van marketing cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mothercare4babies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@diannesissingbabymassage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Mothercare4babies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mothercare4babies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Mothercare4babies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@diannesissingbabymassage.nl

Hoe ben ik bereikbaar

Hebt u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Neem dan contact op via
info@diannesissingbabymassage.nl of diannesissing@hetnet.nl of bel 026 325 51 16.

U kunt ook hier de Privacyverklaring downloaden.