Welkom bij YVLO-ZwangerFit®HUISSEN

Zwanger? Gefeliciteerd! Zwanger zijn is topsporten en bevallen een topprestatie. Belangrijk dus om je lijf in topconditie te houden/brengen! Fit zijn en fit blijven; dat kan ook tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Dat is waar de YVLO-ZwangerFit® Huissen voor staat.

Naast het werken aan conditie, behoud van fitheid, mobiliteit en vitaliteit kunnen wij ook zwangerschapsgerelateerde problemen van het houdings- en bewegingsapparaat (gewrichten, spieren) signaleren. De cursus heeft dan ook een duidelijk preventief karakter. Verder wordt er in de cursus alle aandacht besteed aan de broodnodige ontspannings- en ademhalingstechnieken.

Elke YVLO-ZwangerFit® trainer is ook een Bevallingscoach! Tijdens de BevalFit : 4 coachingslessen er voorbereiding op de bevalling wordt er niet alleen uitgebreid aandacht besteed aan ontspannings- en ademhalingstechnieken om weeën op te vangen, maar ook aan houdingen waarin weeën opgevangen kunnen worden en baringshoudingen, massage (ook de REBOZO-massage), gebruik van warmte enz. En bovenal de rol van de partner! 

Lees meer op  ZwangerFit® coaching

Multidisciplinair

De YVLO-ZwangerFit® trainer / coach werkt samen en stemt af met de verloskundige, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut en huisarts in de 1e en 2e lijngezondheidszorg. Een terugkoppeling naar verloskundige, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut en/of huisarts gaat altijd in overleg met de zwangere of pas bevallen vrouw!

Voor wie?

Vanaf de 16e week van de zwangerschap tot (indien gewenst) de bevalling kan iedere zwangere vrouw meedoen aan de YVLO-ZwangerFit®, mits er geen medische reden zijn om niet deel te nemen. Daarom is er altijd eerst een digitale intake. En indien nodig  wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. Vanaf 4 weken na de geboorte van de baby (6 weken na een keizersnede) kan de training worden voortgezet tot, indien gewenst , 9 maanden na de bevalling. Ook nu is er eerst een digitale intake en zo nodig een intakegesprek.

En er is zelfs een mogelijkheid om overdag samen met de baby te trainen: YVLO-ZwangerFit® BabyFit.

NIEUW!

YVLO-ZwangerFit® Bootcamp / Outdoor! Circuit- of groepstraining voor zwangere en pas bevallen vrouwen in de buitenlucht.

YVLO-ZwangerFit®Huissen voor èn na de bevalling

De YVLO-ZwangerFit® bestaat uit actieve en theorielessen (coaching):

  • Actieve lessen op muziek in groepsverband voor zwangere vrouwen met/op de FitBall en ander klein oefenmateriaal.
  • MoederFit (MamaFit): actieve lessen op muziek in groepsverband voor pas bevallen vrouwen met/op de Fit Ball en ander klein oefenmateriaal.
  • Bootcamp / Outdoortraining in de buitenlucht. Circuit- of groepstraining met diverse trainingsmaterialen.
  • BabyFit: actieve lessen na de bevalling samen met de baby.
  • Twee coachingslessen gerelateerd aan de zwangerschap; Preventie Bekkenpijn / Bekkenbodem(dis)functie en de Kraam(bed)tijd.
  • BevalFit: Vier coachingslessen ter voorbereiding op de bevalling waarvan één partner-les, waarin ook geoefend wordt!
  • Vier (losse) coachingslessen t.a.v. de baby; Baby-Meeting, Praktisch omgaan met je baby, Sensomotoriekontwikkeling en (Baby)draagdoeken en Babydragers.
  • Deelname aan alleen actieve lessen en/of (een deel van) de coaching is mogelijk!

In de diverse cursusboeken behorend bij de YVLO-ZwangerFit® zijn de thema’s van de diverse coaching lessen gebundeld. Deze cursusboeken zijn m.n. bedoeld als naslagwerk en bevatten ook de nodige huiswerkoefeningen’.

De YVLO-ZwangerFit® is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum gezondheidszorg NVFB en is een geregistreerde merknaam YVLO-ZwangerFit®